Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI
Kolejne zatrudnienie w zgierskim Centrum DZWONI

Kolejne zatrudnienie w zgierskim Centrum DZWONI

W sierpniu dzięki efektywnej pracy i zaangażowaniu całego zespołu udało się zatrudnić kolejną osobę. Pan Mariusz jest naszym nowym uczestnikiem, który rekrutując się do naszego projektu wierzył, że dzięki naszej pomocy uda mu się podjąć zatrudnienie na otwartym rynku...