Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI
Promocja zatrudnienia wspomaganego

Promocja zatrudnienia wspomaganego

Zatrudnienie wspomagane potrzebuje promocji i głośnego mówienia o jego pozytywnych skutkach. Praca osób niepełnosprawnych intelektualnie nadal wzbudza mieszane odczucia. Pojawiają się pytania czy rzeczywiście praca osób z niepełnosprawnością intelektualną ma wartość,...

Kolejne zatrudnienie w zgierskim Centrum DZWONI

Kolejne zatrudnienie w zgierskim Centrum DZWONI

W sierpniu dzięki efektywnej pracy i zaangażowaniu całego zespołu udało się zatrudnić kolejną osobę. Pan Mariusz jest naszym nowym uczestnikiem, który rekrutując się do naszego projektu wierzył, że dzięki naszej pomocy uda mu się podjąć zatrudnienie na otwartym rynku...

Nowi uczestnicy, emisja materiału w TVN

Nowi uczestnicy, emisja materiału w TVN

Sierpień, to przede wszystkim nowi uczestnicy w Centrum DZWONI. Poznawali oni swoje mocne i słabe strony, realizowali zadania, które przybliżały im czynności na rożnych stanowiskach pracy. Rozmawialiśmy o obowiązkach i przywilejach pracowniczych. Cała grupa jest...

Nakręceni na pracę – Rowerem przez Podkarpacie

Nakręceni na pracę – Rowerem przez Podkarpacie

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób  Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI)  prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)  jest jedyną na Podkarpaciu agencją wspierającą osoby niepełnosprawne w...

Co nowego w Zgierzu…

Co nowego w Zgierzu…

Z początkiem sierpnia pan Sebastian rozpoczął pracę. W trakcie odbywania indywidualnych zajęć praktycznych wykazywał duże zainteresowanie nowymi czynnościami. Swoje obowiązki wykonywał rzetelnie, dokładnie, z pełnym zaangażowaniem. Zakres czynności zawodowych podobał...

Pracowite wakacje w Centrum DZWONI w Ostródzie

Pracowite wakacje w Centrum DZWONI w Ostródzie

Wakacje to czas urlopów i wypoczynku, ale nie dla Centrum DZWONI w Ostródzie. Dużo się tam dzieje. Czerwiec i lipiec to intensywny czas warsztatów i zajęć praktycznych w zakładach pracy. Większość nowych klientów przeszła już proces tworzenia profilu zawodowego i są...

PFRON zatrudnia po raz kolejny!

PFRON zatrudnia po raz kolejny!

To już trzeci klient warszawskiego Centrum DZWONI zatrudniony w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pani Maria od początku współpracy z Centrum DZWONI w Warszawie za cel postawiła sobie prace w biurze. Po sprawdzeniu się na kilku różnych...

Miasto Stołeczne Warszawa wspiera działalność Centrum DZWONI

Miasto Stołeczne Warszawa wspiera działalność Centrum DZWONI

Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że oferta złożona przez Stowarzyszenie w odpowiedzi na konkurs  pn. „Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze...