Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

O Centrum

Naszym celem jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością.

Kogo wspieramy?

Wsparciem obejmujemy zarówno osoby nieaktywne zawodowo, jak i osoby zatrudnione z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego.

W jaki sposób?

Działania zaplanowane w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej prowadzone są z wykorzystaniem metodologii zatrudnienia wspomaganego.

Kto udziela wsparcia?

Wsparcia udziela kadra, posiadająca doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz wiedzę z zakresu zatrudnienia wspomaganego oraz stosowania Klasyfikacji ICF.

Nasza oferta

Osoby z niepełnosprawnościami otrzymają indywidualne wsparcie interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, świadczone zgodnie z pięcioma etapami zatrudnienia wspomaganego.

Krok 1

Zaangażowanie klienta – rekrutacja

Krok 2

Tworzenie profilu zawodowego

Krok 3

Znajdowanie pracy

Krok 4

Zaangażowanie pracodawcy

Krok 5

Wsparcie w miejscu pracy i poza nim

Zapraszamy do Centrum!

Do tej pory objęliśmy wsparciem ponad 3000 osób z niepełnosprawnością. Dowiedz się kto może skorzystać z naszej oferty!