Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Z początkiem stycznia przy wsparciu trenera pracy zgierskiego Centrum DZWONI kolejna osoba odbyła swoje pierwsze indywidualne zajęcia praktyczne. Pan Mateusz jest mieszkańcem mieszkania chronionego, który po skończonej edukacji nie podejmował żadnej aktywności zawodowej. Rekrutując się do projektu był przekonany, że przy wsparciu specjalistów naszego Centrum chce szukać swojego miejsca pracy i podejmować próby jej znalezienia.

Odbywając zajęcia praktyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na stanowisku pracownika serwisu sprzątającego Pan Mateusz chętnie i dokładnie pracował, a także wykazał się umiejętnością szybkiego uczenia się. Dobrze radził sobie z powierzonymi obowiązkami do których należało: utrzymywanie w należytym porządku przydzielonych do sprzątania powierzchni (sali dydaktycznych, korytarzy, szatni i klatek schodowych). Codzienne wyrzucanie śmieci, wycieranie kurzy, zamiatanie i mycie podłóg to czynności wymagające od Pana Mateusza dużej dokładności, efektywności i zaangażowania do pracy.    

Wierzymy w to, że poprzez odbycie „dobrej praktyki” Pan Mateusz zdobył nowe umiejętności, przede wszystkim stał się bardziej otwarty i komunikatywny, pozyskał doświadczenie zawodowe, a także podjął takie działania, które przyniosą konkretne, pozytywne rezultaty w drodze do znalezienia pierwszej pracy.