Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Klasyfikacja ICF

Materiały do pobrania

Podręcznik ICF - Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

 

Książka opisująca Klasyfikację ICF. Miejscowość, wydawnictwo, rok.

Raport podsumowujący realizację projektu "Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych"

 

Raport zawierający podsumowanie i wyniki realizacji projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”. Miejscowość, wydawnictwo, rok.