Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

O Centrum

 

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI
jest profesjonalną, niepubliczną agencją zatrudnienia oferującą bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością a także doradztwa personalnego dla pracodawców (wpis w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 2835).

Centrum DZWONI prowadzone jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną –  największą w Polsce, działającą od 55 lat organizację wspierającą osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny.

Inicjatywa Centrum DZWONI wielokrotnie była nagradzana i rekomendowana jako dobra praktyka do szerokiego stosowania.

Projekt Centrum DZWONI został wyróżniony w publikacji „Zero Project Report 2013”, będącej studium porównawczym form, metod, osiągnięć we wprowadzaniu założeń Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w ponad 80 krajach świata. Centrum DZWONI zostało uznane przez autorów raportu za jedną z najlepszych, światowych praktyk w realizacji art. 27 Konwencji dotyczącego zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, a także jako jeden z najskuteczniejszych projektów wprowadzających osoby z niepełnosprawnością intelektualną na otwarty rynek pracy, promujących ich zatrudnienie oraz strzegących ich praw obywatelskich.