Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Rekrutacja do Centrum DZWONI V w Ostródzie

W kwietniu rozpoczęliśmy proces rekrutacyjny do projektu Centrum DZWONI V osób pracujących. Zaraz po rekrutacjach rozpoczęliśmy diagnozy. Na koniec miesiąca powitaliśmy nowe osoby, które zgłosiły się do nas w celu przystąpienia do projektu. W międzyczasie mieliśmy...

Czekamy na Was

Tak jak w innych Centrach, w Warszawie również kontynuujemy wsparcie Klientów w ramach projektu „Centrum DZWONI V”. Kwiecień upłynął nam na rekrutacjach osób pracujących i porządkowaniu spraw formalnych związanych wejściem w drugi okres realizacji „piątki”. Ale już po...

Coś się kończy, coś trwa dalej. 

Coś się kończy, coś trwa dalej. Centrum DZWONI IV zakończone, Centrum DZWONI V nabiera coraz większego rozpędu. 2 osoby biorące udział w V edycji, zaczęły pracę w kwietniu. Diagnozy i kolejne rekrutacje idą pełną parą. Jedyne czego nam brakuje to prawdziwej...

Podsumowanie działań Centrum DZWONI w Ostródzie

W ramach IV i V edycji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” (Centrum DZWONI) współfinansowanego ze środków PRFON, Centrum DZWONI w Ostródzie wspierało 31 osób zatrudnionych, 18 osób nieaktywnych, łącznie 49 osób...

Kwietniowe działania w bytomskim Centrum DZWONI

Zakończyliśmy realizację ostatniego okresu projektu „Centrum DZWONI IV” oraz pierwszego okresu „Centrum DZWONI V”. Przez ostatni rok ze wsparcia bytomskiego Centrum DZWONI skorzystały łącznie 144 osoby z niepełnosprawnością. Znacząca większość z osób pracujących i...

DZWONI V – nabiera tempa!

W Rzeszowie z nową energią ruszamy w kolejny okres realizacji projektu Centrum DZWONI V! Naszym celem jest nie tylko poszukiwanie zatrudnienia dla nieaktywnych Klientów Centrum DZWONI, ale również dbałość aby osoby, które podjęły  pracę  w poprzednim okresie, mogły ją...

Cel osiągnięty!

W ramach IV edycji projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PRFON, Centrum DZWONI Filia w Rzeszowie wspierało 14 osób zatrudnionych i 20 osób nieaktywnych, łącznie 34 osoby z różnymi...

Archiwum