Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

O Centrum

Rezultaty

Dotychczas z oferowanego wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego skorzystało ponad 3 000 osób, z czego około 1200 osób podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.