Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Projekty

W trakcie realizacji

„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV”

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2024 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

-KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ-

„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Centrum DZWONI V”

Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2023 do 31.03.2026 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

-KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ WIĘCEJ-