Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Biuro Projektu

Biuro Projektu

Centrum DZWONI w Warszawie

Centrum DZWONI w Warszawie

Centrum DZWONI w Bytomiu

Centrum DZWONI w Bytomiu

Centrum DZWONI w Zgierzu

Centrum DZWONI w Zgierzu

Centrum DZWONI w Gdańsku

Centrum DZWONI w Gdańsku

Centrum DZWONI w Jarosławiu

Centrum DZWONI w Jarosławiu

Centrum DZWONI w Rzeszowie

Centrum DZWONI w Rzeszowie

Centrum DZWONI w Ostródzie

Centrum DZWONI w Ostródzie

BIURO:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa
tel.: 22 646 03 14; fax: 22 848 61 62
e-mail: zg@psoni.org.pl

NASZE CENTRA:

Centrum DZWONI w Warszawie
ul. Kacza 21, 01-064 Warszawa
tel.: 22 620 30 31
e-mail: warszawa@centrumdzwoni.pl

Centrum DZWONI w Bytomiu
ul. Pl. Kościuszki 9/33, 41-902 Bytom
tel.: 726 136 335
e-mail: bytom@centrumdzwoni.pl

Centrum DZWONI w Zgierzu
ul. Al. Struga 13-21, lok. 208, 95-100 Zgierz
tel.: 726 136 348
e-mail: zgierz@centrumdzwoni.pl

Centrum DZWONI w Gdańsku
ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk
tel.: 726 136 347
e-mail: gdansk@centrumdzwoni.pl

 

 

Centrum DZWONI w Jarosławiu
ul. Podzamcze 35, 37-500 Jarosław
tel.: 726 136 364
e-mail: jaroslaw@centrumdzwoni.pl

Centrum DZWONI w Jarosławiu
Filia w Rzeszowie

ul. Rejtana 10, pok. 304, 35-310 Rzeszów
tel.: 726 136 360
e-mail: rzeszow@centrumdzwoni.pl 

Centrum DZWONI w Ostródzie
ul. Kościuszki 2, pok. 312, 14-100 Ostróda
tel.: 692 819 525
e-mail: ostroda@centrumdzwoni.pl