Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

O Centrum

Historia

TEREN DZIAŁALNOŚCI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną prowadzi Centra DZWONI  od ponad 12 lat. W okresie tej działalności utworzyło struktury Centrum DZWONI
w 10 województwach. Niektóre Centra DZWONI aktualnie są prowadzone w strukturach Kół Terenowych PSONI. Centrum DZWONI w Warszawie, Bytomiu, Zgierzu, Ostródzie Jarosławiu, Gdańsku i Białymstoku nadal są prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

SPOSÓB FINANSOWANIA – „LINIA ŻYCIA”

W trakcie historii swojego istnienia Centrum DZWONI nigdy nie było strukturą organizacyjną, która ma zapewnione stałe finansowanie. Środki finansowe na działalność każdorazowo pozyskiwane są od grantodawców, zarówno krajowych, jak i europejskich.