Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II”

Gdzie i w jakim terminie?

Projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II” realizowany jest w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 roku w dwóch okresach finansowania:

I okres: 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r.

II okres: 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r.

 

Projekt ma charakter ponadregionalny i jest realizowany w 7 województwach:

  • województwo śląskie
  • województwo podlaskie
  • województwo pomorskie
  • województwo podkarpackie
  • województwo warmińsko-mazurskie
  • województwo mazowieckie
  • województwo łódzkie

Biura Centrum DZWONI zlokalizowane są w Bytomiu, Białystoku, Gdańsku, Jarosławiu, Ostródzie, Warszawie, Zgierzu.