Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Centrum DZWONI V”

Co robimy?

 

Realizacja i finansowanie projektu

Projekt pn. „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Centrum DZWONI V” jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 1/2022 – Działamy razem).

Umowa o dofinansowanie projektu nr ZZB/000899/BDF z dnia 8 sierpnia 2023 r.

 

Projekt jest w współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

13.038.319,00 zł

z czego wysokość dofinansowania Funduszu wynosi

11.734.487,10 zł

 

Celem projektu jest wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego co najmniej 36% Beneficjentów Ostatecznych projektu, a także podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych u wszystkich Beneficjentów projektu.