Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Centrum DZWONI V”

Gdzie i w jakim terminie?

 

Projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI V” realizowany jest w okresie od 01.07.2023 r. do 31.03.2026 roku w trzech okresach finansowania:

I okres: 01.07.2023 r. – 31.03.2024 r.

II okres: 01.04.2024 r. – 31.03.2025 r.

III okres: 01.04.2025 r. – 31.03.2026 r.

 

 

Projekt ma charakter ponadregionalny i jest realizowany w 6 województwach:

  • województwo śląskie
  • województwo pomorskie
  • województwo podkarpackie
  • województwo warmińsko-mazurskie
  • województwo mazowieckie
  • województwo łódzkie

Biura Centrum DZWONI zlokalizowane są w Bytomiu, Gdańsku, Jarosławiu, Ostródzie, Warszawie, Zgierzu.

 

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie w I okresie finansowania, tj. 01.07.2023-31.03.2024r.

Nazwa działania Termin realizacji
Zarządzanie projektem i monitoring finansowy 01.07.2023-31.03.2024
2. Zaangażowanie klienta – Spotkania informacyjno- promocyjne  01.07.2023-31.03.2024
3.  Zaangażowanie klienta – wypracowanie i zawarcie kontraktu 01.07.2023-31.03.2024
4. Kompleksowa ocena osób niezatrudnionych (II etap ZW – Tworzenie profilu zawodowego) – diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych w tym praktycznych umiejętności oraz kompetencji społecznych 01.07.2023-31.03.2024
5. Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy 01.07.2023-31.03.2024
6. Utworzenie IPD – spotkanie wielostronne (II etap ZW) 01.07.2023-31.03.2024
7. Przygotowanie do podjęcia zatrudnienia (III etap ZW) -praktyki, pośrednictwo pracy, wsparcie w procedurze organizacji form praktycznych 01.07.2023-31.03.2024
8. Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej 01.07.2023-31.03.2024
9. Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze (II-V etap ZW) 01.07.2023-31.03.2024
10. Grupowe wsparcie doradcze (II-V etap ZW) 01.07.2023-31.03.2024
11. Wsparcie w miejscu pracy i poza nim (w tym szkolenie stanowiskowe, interwencyjne oraz monitoring) 01.07.2023-31.03.2024
12. Trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych 01.07.2023-31.03.2024
13. Bezpośredni kontakt z rodziną/otoczeniem BO 01.07.2023-31.03.2024
14. Działania informacyjno-promocyjne wśród pracodawców, kontakty mające na celu zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością 01.07.2023-31.03.2024
15. Analiza stanowiska pracy/praktyk 01.07.2023-31.03.2024
16. Monitorowanie procesu zatrudnienia wspomaganego – bieżący monitoring merytoryczny projektu oraz konsultacje z zakresu zatrudnienia wspomaganego, Klasyfikacji ICF i udzielania form wsparcia dla kadry projektu 01.07.2023-31.03.2024
17. Spotkania interdyscyplinarnego zespołu specjalistów 01.07.2023-31.03.2024

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie w II okresie finansowania, tj. 01.04.2024-31.03.2025 r.

Nazwa działania Termin realizacji
1.Zarządzanie projektem i monitoring finansowy 01.04.2024-31.03.2025
2. Zaangażowanie klienta – Spotkania informacyjno- promocyjne 01.04.2024-31.03.2025
3.  Zaangażowanie klienta – wypracowanie i zawarcie kontraktu 01.04.2024-31.03.2025
4. Kompleksowa ocena osób niezatrudnionych (II etap ZW – Tworzenie profilu zawodowego) – diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych w tym praktycznych umiejętności oraz kompetencji społecznych 01.04.2024-31.03.2025
5. Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy 01.04.2024-31.03.2025
6. Utworzenie IPD – spotkanie wielostronne (II etap ZW) 01.04.2024-31.03.2025
7. Przygotowanie do podjęcia zatrudnienia (III etap ZW) -praktyki, pośrednictwo pracy, wsparcie w procedurze organizacji form praktycznych 01.04.2024-31.03.2025
8. Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej 01.04.2024-31.03.2025
9. Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze (II-V etap ZW) 01.04.2024-31.03.2025
10. Grupowe wsparcie doradcze (II-V etap ZW) 01.04.2024-31.03.2025
11. Wsparcie w miejscu pracy i poza nim (w tym szkolenie stanowiskowe, interwencyjne oraz monitoring) 01.04.2024-31.03.2025
12. Trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych 01.04.2024-31.03.2025
13. Bezpośredni kontakt z rodziną/otoczeniem BO 01.04.2024-31.03.2025
14. Kompleksowa ocena funkcjonalna osób zatrudnionych z wykorzystaniem ZW (V etap ZW) 01.04.2024-31.03.2025
15. Utworzenie Indywidualnego Planu Działania – spotkanie wielostronne (V etap ZW) 01.04.2024-31.03.2025
16. Aktualizacja IPD dla osób, które kontynuują udział w II okresie realizacji projektu (grupowe uzgodnienie stanowiska) 01.04.2024-31.03.2025
17. Monitorowanie procesu zatrudnienia wspomaganego – bieżący monitoring merytoryczny projektu oraz konsultacje z zakresu zatrudnienia wspomaganego, Klasyfikacji ICF i udzielania form wsparcia dla kadry projektu 01.04.2024-31.03.2025
18. Działania informacyjno-promocyjne wśród pracodawców, kontakty mające na celu zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością 01.04.2024-31.03.2025
19. Analiza stanowiska pracy/praktyk 01.04.2024-31.03.2025

20. Spotkania interdyscyplinarnego zespołu specjalistów

01.04.2024-31.03.2025