Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV”

Co robimy?

Realizacja i finansowanie projektu

Projekt pn. „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV” jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 1/2020 – Pokonamy bariery).

Umowa o dofinansowanie projektu nr ZZB/000667/BF/D z dnia 30.04.2021

 

Projekt jest w współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Całkowita wartość projektu to :

w I okresie finansowania

4 281 028 zł, z czego wysokość dofinansowania Funduszu  3 852 548 zł.

w II okresie finansowania

4 752 677,56 zł, z czego wysokość dofinansowania Funduszu 4 277 137,40 zł

Celem projektu jest wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego co najmniej 36% Beneficjentów Ostatecznych projektu, a także podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych u wszystkich Beneficjentów projektu.