Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV”

Co robimy?

 

Realizacja i finansowanie projektu

Projekt pn. „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV” jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 1/2020 – Pokonamy bariery).

Umowa o dofinansowanie projektu nr ZZB/000667/BF/D z dnia 30.04.2021

 

Projekt jest w współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Całkowita wartość projektu to:

15.113.050,75 zł, z czego wysokość dofinansowania Funduszu 13.667.731,21 zł

w tym:

w I okresie finansowania

4 281 028 zł, z czego wysokość dofinansowania Funduszu  3 852 548 zł.

w II okresie finansowania

5.421.988,61 zł, z czego wysokość dofinansowania

Funduszu 4.946.448,45 zł

w III okresie finansowania
5.410.034,14 zł, z czego wysokość dofinansowania Funduszu 4.868.734,76 zł

Celem projektu jest wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego co najmniej 36% Beneficjentów Ostatecznych projektu, a także podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych u wszystkich Beneficjentów projektu.