Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV”

Gdzie i w jakim terminie?

 

Projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV” realizowany jest w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 roku w trzech okresach finansowania:

I okres: 01.04.2021 r. – 31.03.2022 r.

II okres: 01.04.2022 r. – 31.03.2023r.

III okres: 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

 

 

Projekt ma charakter ponadregionalny i jest realizowany w 6 województwach:

  • województwo śląskie
  • województwo pomorskie
  • województwo podkarpackie
  • województwo warmińsko-mazurskie
  • województwo mazowieckie
  • województwo łódzkie

Biura Centrum DZWONI zlokalizowane są w Bytomiu, Gdańsku, Jarosławiu, Ostródzie, Warszawie, Zgierzu.

 

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie w I okresie finansowania, tj. 01.04.2021-31.03.2022r.

Nazwa działania

Termin realizacji

1.     Zarządzanie projektem i monitoring finansowy

01.04.2021-31.03.2022

2.     Zaangażowanie klienta – Spotkania informacyjno-promocyjne

01.04.2021-31.03.2022

3.     Zaangażowanie klienta – wypracowanie
i zawarcie kontraktu

01.04.2021-31.03.2022

4.     Kompleksowa funkcjonalna diagnoza potencjału OzN z wykorzystaniem Klasyfikacji ICF zakończona przygotowaniem IPD – Diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych

01.04.2021-31.03.2022

5.     Kompleksowa funkcjonalna diagnoza potencjału OzN z wykorzystaniem Klasyfikacji ICF zakończona przygotowaniem IPD – Diagnoza kompetencji społecznych

01.04.2021-31.03.2022

6.     Kompleksowa funkcjonalna diagnoza potencjału OzN z wykorzystaniem Klasyfikacji ICF zakończona przygotowaniem IPD – Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie

01.04.2021-31.03.2022

7.     Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy

01.04.2021-31.03.2022

8.     Kompleksowa funkcjonalna diagnoza potencjału OzN z wykorzystaniem Klasyfikacji ICF zakończona przygotowaniem IPD – Utworzenie IPD – spotkanie wielostronne

01.04.2021-31.03.2022

9.     Indywidualne zajęcia praktyczne

01.04.2021-31.03.2022

10.  Indywidualne pośrednictwo pracy

01.04.2021-31.03.2022

11.  Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze

01.04.2021-31.03.2022

12.  Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze

01.04.2021-31.03.2022

13.  Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej

01.04.2021-31.03.2022

14.  Wsparcie w procedurze organizacji warsztatów praktycznych/ indywidualnych zajęć praktycznych/ zatrudnienia

01.04.2021-31.03.2022

15.  Kompleksowa diagnoza funkcjonalna osób zatrudnionych z wykorzystaniem ZW (V etap ZW)

01.04.2021-31.03.2022

16.  Utworzenie Indywidualnego Planu Działania – spotkanie wielostronne (V etap ZW)

01.04.2021-31.03.2022

17.  Wsparcie w miejscu pracy i poza nim (w tym szkolenie stanowiskowe, interwencyjne oraz monitoring)

01.04.2021-31.03.2022

18.  Trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

01.04.2021-31.03.2022

19.  Bezpośredni kontakt z rodziną/otoczeniem BO

01.04.2021-31.03.2022

20.  Bieżący monitoring merytoryczny projektu oraz konsultacje z zakresu zatrudnienia wspomaganego, Klasyfikacji ICF oraz udzielania form wsparcia dla kadry projektu

01.04.2021-31.03.2022

21.  Działania informacyjno-promocyjne wśród pracodawców, kontakty mające na celu zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością

01.04.2021-31.03.2022

22.  Analiza stanowiska pracy/praktyk

01.04.2021-31.03.2022

23.  Spotkania interdyscyplinarnego zespołu specjalistów

 

01.04.2021-31.03.2022

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie w II okresie finansowania, tj. 01.04.2022-31.03.2023 r.

Nazwa działania

Termin realizacji

1. Zaangażowanie klienta – Spotkania informacyjno- promocyjne

01.04.2022-31.03.2023

2.  Zaangażowanie klienta – wypracowanie i zawarcie kontraktu

01.04.2022-31.03.2023

3. Diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych

01.04.2022-31.03.2023

4. Diagnoza kompetencji społecznych

01.04.2022-31.03.2023

5. Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie

01.04.2022-31.03.2023

6. Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy

01.04.2022-31.03.2023

7. Utworzenie IPD – spotkanie wielostronne (II etap)

01.04.2022-31.03.2023

8. Indywidualne zajęcia praktyczne

01.04.2022-31.03.2023

9. Indywidualne pośrednictwo pracy

01.04.2022-31.03.2023

10. Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze

01.04.2022-31.03.2023

11. Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze

01.04.2022-31.03.2023

12. Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej

01.04.2022-31.03.2023

13. Wsparcie w procedurze organizacji warsztatów

praktycznych/ indywidualnych zajęć praktycznych/ zatrudnienia

01.04.2022-31.03.2023

14. Aktualizacja IPD dla osób, które kontynuują udział w II okresie realizacji projektu (grupowe uzgodnienie stanowiska)

01.04.2022-31.03.2023

15. Wsparcie w miejscu pracy i poza nim (w tym szkolenie stanowiskowe, interwencyjne oraz

monitoring)

01.04.2022-31.03.2023

16. Trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

01.04.2022-31.03.2023

17. Bezpośredni kontakt z rodziną/otoczeniem BO

01.04.2022-31.03.2023

18. Działania informacyjno-promocyjne wśród pracodawców, kontakty mające na celu

zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością

01.04.2022-31.03.2023

19. Analiza stanowiska pracy/praktyk

01.04.2022-31.03.2023

20. Spotkania interdyscyplinarnego zespołu specjalistów

01.04.2022-31.03.2023

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie w III okresie finansowania, tj. 01.04.2023-31.03.2024 r.

Nazwa działania

Termin realizacji

1. Zaangażowanie klienta – Spotkania informacyjno- promocyjne

01.04.2023-31.03.2024

2.  Zaangażowanie klienta – wypracowanie i zawarcie kontraktu

01.04.2023-31.03.2024

3. Diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych

01.04.2023-31.03.2024

4. Diagnoza kompetencji społecznych

01.04.2023-31.03.2024

5. Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie

01.04.2023-31.03.2024

6. Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy

01.04.2023-31.03.2024

7. Utworzenie IPD – spotkanie wielostronne (II etap)

01.04.2023-31.03.2024

8. Indywidualne zajęcia praktyczne

01.04.2023-31.03.2024

9. Indywidualne pośrednictwo pracy

01.04.2023-31.03.2024

10. Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze

01.04.2023-31.03.2024

11. Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze

01.04.2023-31.03.2024

12. Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej

01.04.2023-31.03.2024

13. Wsparcie w procedurze organizacji warsztatów

praktycznych/ indywidualnych zajęć praktycznych/ zatrudnienia

01.04.2023-31.03.2024

14. Aktualizacja IPD dla osób, które kontynuują udział w II okresie realizacji projektu (grupowe uzgodnienie stanowiska)

01.04.2023-31.03.2024

15. Wsparcie w miejscu pracy i poza nim (w tym szkolenie stanowiskowe, interwencyjne oraz

monitoring)

01.04.2023-31.03.2024

16. Trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych

01.04.2023-31.03.2024

17. Bezpośredni kontakt z rodziną/otoczeniem BO

01.04.2023-31.03.2024

18. Działania informacyjno-promocyjne wśród pracodawców, kontakty mające na celu

zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością

01.04.2023-31.03.2024

19. Analiza stanowiska pracy/praktyk

01.04.2023-31.03.2024

20. Spotkania interdyscyplinarnego zespołu specjalistów

01.04.2023-31.03.2024