Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III”

Gdzie i w jakim terminie?

Projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI III” realizowany jest w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 roku w dwóch okresach finansowania:

 I okres: 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r.

II okres: 01.04.2019 r. – 31.03.2020 r.

III okres: 01.04.2020 r. – 31.03.2021 r.

 

Projekt ma charakter ponadregionalny i jest realizowany w 6 województwach:

  • województwo śląskie
  • województwo pomorskie
  • województwo podkarpackie
  • województwo warmińsko-mazurskie
  • województwo mazowieckie
  • województwo łódzkie

Biura Centrum DZWONI zlokalizowane są w Bytomiu, Gdańsku, Jarosławiu, Ostródzie, Warszawie, Zgierzu.

 

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie w II okresie finansowania, tj. 01.04.2019-31.03.2020r.

Nazwa działania Termin realizacji
1.     Zaangażowanie klienta – Spotkania informacyjno-promocyjne 01.04.2019-31.03.2020
2.     Zaangażowanie klienta – wypracowanie
i zawarcie kontraktu
01.04.2019-31.03.2020
3.     Diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych 01.04.2019-31.03.2020
4.     Diagnoza kompetencji społecznych 01.04.2019-31.03.2020
5.     Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie 01.04.2019-31.03.2020
6.     Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy 01.04.2019-31.03.2020
7.     Utworzenie IPD – spotkanie wielostronne (II etap) 01.04.2019-31.03.2020
8.     Indywidualne zajęcia praktyczne 01.04.2019-31.03.2020
9.     Indywidualne pośrednictwo pracy 01.04.2019-31.03.2020
10.  Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze 01.04.2019-31.03.2020
11.  Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze 01.04.2019-31.03.2020
12.  Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej 01.04.2019-31.03.2020
13.  Wsparcie w procedurze organizacji warsztatów praktycznych/ indywidualnych zajęć praktycznych/ zatrudnienia 01.04.2019-31.03.2020

14.  Utworzenie IPD – spotkanie

wielostronne (V etap)

01.04.2019-31.03.2020
15.  Wsparcie w miejscu pracy i poza nim (w tym szkolenie stanowiskowe, interwencyjne oraz monitoring) 01.04.2019-31.03.2020
16.  Trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych 01.04.2019-31.03.2020
17.  Bezpośredni kontakt z rodziną/otoczeniem BO 01.04.2019-31.03.2020
18.  Aktualizacja IPD – grupowe uzgodnienie stanowiska 01.04.2019-31.03.2020

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie w III okresie finansowania, tj. 01.04.2020 r. – 31.03.2021 r.

Nazwa działania Termin realizacji
1.     Zaangażowanie klienta – Spotkania informacyjno-promocyjne 01.04.2020-31.03.2021
2.     Zaangażowanie klienta – wypracowanie
i zawarcie kontraktu
01.04.2020-31.03.2021
3.     Diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych 01.04.2020-31.03.2021
4.     Diagnoza kompetencji społecznych 01.04.2020-31.03.2021
5.     Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie 01.04.2020-31.03.2021
6.     Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy 01.04.2020-31.03.2021
7.     Utworzenie IPD – spotkanie wielostronne (II etap) 01.04.2020-31.03.2021
8.     Indywidualne zajęcia praktyczne 01.04.2020-31.03.2021
9.     Indywidualne pośrednictwo pracy 01.04.2020-31.03.2021
10.  Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze 01.04.2020-31.03.2021
11.  Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze 01.04.2020-31.03.2021
12.  Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej 01.04.2020-31.03.2021
13.  Wsparcie w procedurze organizacji warsztatów praktycznych/ indywidualnych zajęć praktycznych/ zatrudnienia 01.04.2020-31.03.2021
14.  Wsparcie w miejscu pracy i poza nim (w tym szkolenie stanowiskowe, interwencyjne oraz monitoring) 01.04.2020-31.03.2021
15.  Trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych 01.04.2020-31.03.2021
16.  Bezpośredni kontakt z rodziną/otoczeniem BO 01.04.2020-31.03.2021
17.  Aktualizacja IPD – grupowe uzgodnienie stanowiska 01.04.2020-31.03.2021
18.  Działania informacyjno-promocyjne wśród pracodawców, kontakty mające na celu zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością 01.04.2020-31.03.2021
19.  Analiza stanowiska pracy/praktyk 01.04.2020-31.03.2021

20.  Spotkania interdyscyplinarnego zespołu specjalistów

 

01.04.2020-31.03.2021