Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

O projekcie

Gdzie?

Zasięg projektów

Nasze projekty mają charakter ogólnopolski, są realizowany na terenie 10 województw:

 • województwo mazowieckie
 • województwo łódzkie
 • województwo śląskie
 • województwo pomorskie
 • województwo podkarpackie
 • województwo dolnośląskie
 • województwo opolskie
 • województwo warmińsko-mazurskie
 • województwo podlaskie
 • województwo wielkopolskie

 

Wsparcie w ramach projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych” jest udzielane  w 11 miastach:

 • w Bytomiu, Białystoku, Gdańsku, Głogowie, Jarosławiu, Ostródzie, Warszawie, Zgierzu – w Centrach Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – w skrócie Centrach DZWONI,
 • w Katowicach, Miliczu i we Wrocławiu – w Agencjach Wspomaganego Zatrudnienia – w skrócie AWZ.

 

Wsparcie w ramach projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI” jest udzielane  w 7 miastach:

 • w Bytomiu, Białystoku, Gdańsku, Jarosławiu, Ostródzie, Warszawie, Zgierzu.