Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

O projekcie

Kto udziela wsparcia?

Kadra merytoryczna

Kadra merytoryczna zatrudniona w projektach posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz wiedzę z zakresu zatrudnienia wspomaganego oraz stosowania Klasyfikacji ICF.

W skład zespołu merytorycznego wchodzą:

Trenerzy pracy – posiadają najczęściej wykształcenie wyższe, sporadycznie wykształcenie średnie i co najmniej kilkuletnie (od 1 do 9 lat) doświadczenie w pracy na tym stanowisku.

Doradcy zawodowi – posiadają wykształcenie wyższe, licencję doradcy zawodowego lub studia podyplomowe uprawniające do wykonywania tego zawodu, bądź kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto posiadają co najmniej roczne doświadczenie w indywidualnej pracy doradczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z grupą (prowadzenie warsztatów grupowych).

Psychologowie – posiadają wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz kilkuletnie (od 2 do 5 lat) doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością (w tym doświadczenie w pracy z grupą – prowadzenie warsztatów grupowych).

Specjaliści ds. organizacji, rekrutacji i obsługi BO – posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów o charakterze społecznym. Ponadto dodatkowo posiadają doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością, wysokie zdolności organizacyjne oraz doświadczenie w pozyskiwaniu pracodawców i promowaniu podejmowanych działań.