Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

O projekcie

Kiedy?

Harmonogram projektów:

Projekt „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych” realizowany jest w okresie od 01.08.2015 roku do 31.03.2018 roku w trzech okresach finansowania:

I okres: 01.08.2015r. – 31.03.2016 r.
II okres: 01.04.2016r. – 31.03.2017 r.
III okres: 01.04.2017r. – 31.03.2018 r.


Projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II” realizowany jest w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 roku w dwóch okresach finansowania:

I okres: 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r.
II okres: 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r.

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie w I okresie finansowania, tj. 01.04.2017-31.03.2018r.

Nazwa działania Termin realizacji
1.      Zaangażowanie klienta – Spotkania informacyjno-promocyjne kwiecień 2017 – marzec 2018
2.      Zaangażowanie klienta – wypracowanie i zawarcie kontraktu kwiecień 2017 – marzec 2018
3.      Diagnoza doradcza preferencji i

predyspozycji zawodowych

kwiecień 2017 – marzec 2018
4.      Diagnoza kompetencji

społecznych

kwiecień 2017 – marzec 2018
5.      Warsztaty praktyczne

w przedsiębiorstwie

maj 2017 – marzec 2018
6.      Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy maj 2017 – marzec 2018
7.      Utworzenie IPD – spotkanie

wielostronne

maj 2017 – marzec 2018
8.      Indywidualne zajęcia praktyczne maj 2017 – marzec 2018
9.      Indywidualne pośrednictwo pracy kwiecień 2017 – marzec 2018
10.  Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze kwiecień 2017 – marzec 2018
11.  Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze kwiecień 2017 – marzec 2018
12.  Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej kwiecień 2017 – marzec 2018
13.  Wsparcie w procedurze organizacji warsztatów praktycznych/ indywidualnych zajęć praktycznych/ zatrudnienia kwiecień 2017 – marzec 2018
14.  Utworzenie IPD – spotkanie

wielostronne (osoby zatrudnione)

kwiecień 2017 – marzec 2018
15.  Wsparcie w miejscu pracy i poza nim (w tym szkolenie stanowiskowe, interwencyjne oraz monitoring) kwiecień 2017 – marzec 2018
16.  Trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych kwiecień 2017 – marzec 2018
17.  Bezpośredni kontakt z rodziną/otoczeniem BO kwiecień 2017 – marzec 2018