Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Rekrutacja

Grupa docelowa

Jaka jest grupa docelowa projektów?

Grupą docelową objętą wsparciem zaplanowanym w ramach projektów są osoby z niepełnosprawnościami:

  • nieaktywne zawodowo
  • zatrudnione z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, jeśli proces wspomagania tej osoby w miejscu pracy nie został zakończony