Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Rekrutacja

Proces rekrutacji

Jak wygląda proces rekrutacji?

Proces rekrutacji do udziału w projekcie jest zgodny z 1 krokiem zatrudnienia wspomaganego, jakim jest Zaangażowanie klienta. W ramach całego procesu będą wykonywane następujące działania:

Wstępna rekrutacja

Rekrutacja do udziału w programie zatrudnienia wspomaganego.

Autoprezentacja

Autoprezentacja zespołu interdyscyplinarnego i klienta, prezentacja programu zatrudnienia wspomaganego – przedstawienie oferty.

Informacje o kandydacie

Gromadzenie wstępnych informacji o kandydacie w kontekście aktywizacji społeczno-zawodowej.

Wypracowanie i zawarcie kontraktu

Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie – ustalenie zasad współpracy w zakresie procesu aktywizacji.