Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W dniu 20 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Zgierzu odbyła się konferencja pod nazwą „Praca szansą na lepszą jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną – zatrudnienie wspomagane”. Patronat nad konferencją objęli: Wojewoda Łódzki p. Zbigniew Rau, Starosta Zgierski p. Bogdan Jarota oraz Dyrektor Oddziału PFRON w Łodzi p. Władysław Skwarka.

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie i posumowanie 10-letniej działalności Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – „Centrum DZWONI” w Zgierzu, które prowadzi działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną opierając się na modelu zatrudnienia wspomaganego.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli władz samorządowych, urzędów, organizacji, instytucji z terenu powiatu zgierskiego i Łodzi działających na rzecz osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne, a także członków ich rodzin.

Najważniejszymi Uczestnikami konferencji byli Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich pracownicy czyli klienci Centrum DZWONI.

Podczas konferencji głos zabrali: Sekretarz Zarządu Głównego- Radosław Piotrowicz, Koordynator Projektu – Monika Zakrzewska oraz pracownicy Centrum DZWONI w Zgierzu – kierownik Marcin Lisiecki i doradca zawodowy Beata Gawron.

Przedstawili oni cele działalności Centrum DZWONI na przestrzeni 10 lat, działania oparte na modelu zatrudnienia wspomaganego, a także omówili wykorzystanie klasyfikacji ICF w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osiągnięcia dotyczące zatrudniania i utrzymania zatrudnienia jednej z najbardziej dyskryminowanych grup na otwartym rynku pracy.

Wystąpieniom towarzyszyła wcześniej przygotowana prezentacja multimedialna.

Kolejnym etapem konferencji było wręczenie Pracodawcom podziękowań i statuetek pod nazwą „Pracodawca przyjazny osobie z niepełnosprawnością intelektualną”.

Na zakończenie konferencji głos zabrali doświadczeni pracownicy niepełnosprawni: Anna Anielak, Arkadiusz Kabziński i Tomasz Szymański, którzy dzięki wsparciu specjalistów Centrum DZWONI w Zgierzu, nie tylko zyskali pracę, z której są bardzo zadowoleni, ale również samodzielność, pewność siebie, a tym samym udowodnili innym, że osoba niepełnosprawna jest tak samo wydajna w pracy jak osoba pełnosprawna.

Po tych wystąpieniach uczestnicy konferencji mogli wymieniać swoje poglądy przy przygotowanym poczęstunku.

Zamykając konferencję rozdano materiały promocyjne: ulotki, wizytówki Centrum DZWONI, a także aktualny numer czasopisma „Społeczeństwo dla Wszystkich”, w którym znajduje się artykuł podsumowujący dziesięć lat działalności Centrum DZWONI w różnych miastach Polski.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC