Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Tak jak w innych Centrach, w Warszawie również kontynuujemy wsparcie Klientów w ramach projektu „Centrum DZWONI V”. Kwiecień upłynął nam na rekrutacjach osób pracujących i porządkowaniu spraw formalnych związanych wejściem w drugi okres realizacji „piątki”. Ale już po majowym weekendzie rozpoczynamy rekrutację nowych uczestników. Zainteresowanie naszymi usługami przerasta nasze oczekiwania. Codziennie odbieramy telefony od kandydatów do projektu. Bardzo nas ciekawi, kto do nas przyjdzie, jakie będzie miał oczekiwania, jak ułoży nam się współpraca i jakie będą jej efekty. Trenerzy pracy już nie mogą się doczekać współpracy.