Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

WSPARCIE GRUPOWE DLA KLIENTÓW CENTRUM DZWONI

Zarówno osoby pracujące jak i nieaktywne zawodowo w ramach udziału w projekcie Centrum DZWONI uczestniczą w regularnym grupowym wsparciu psychologiczno-doradczym. Podczas spotkań grupowych prowadzący wspólnie z Uczestnikami ćwiczą umiejętności niezbędne do podjęcia...

NOWE ZATRUDNIENIA PRZY WSPARCIU CENTRUM DZWONI W BYTOMIU

W trakcie wakacyjnych miesięcy trenerzy pracy z Centrum DZWONI w Bytomiu intensywnie wspierali pracujące osoby z niepełnosprawnością w utrzymaniu, ale też w zakończeniu zatrudnienia oraz przygotowywali i wsparli w podjęciu pracy osoby do tej pory nieaktywne zawodowe....

Pracowite i efektywne wakacje w Centrum DZWONI w Zgierzu

Z początkiem sierpnia dzięki intensywnej pracy zgierskiego Centrum DZWONI udało się zatrudnić kolejną osobę na otwartym rynku pracy. Tą osobą jest Pani Małgorzata, która dzięki swojej sumienności i zaangażowaniu w wykonywanie powierzonych obowiązków przekonała...