Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI
Nowe szanse dla 10 mieszkańców Jarosławia i okolic

Nowe szanse dla 10 mieszkańców Jarosławia i okolic

Końcem września do Centrum DZWONI w Jarosławiu dołączyło dziesięć osób z niepełnosprawnościami. Grupa wzięła udział w pięciodniowych warsztatach z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy i...
Pierwsze tygodnie pracy w Centrum DZWONI w Głogowie

Pierwsze tygodnie pracy w Centrum DZWONI w Głogowie

Centrum Dzwoni w Głogowie w ciągu 2 pierwszych miesięcy realizacji projektu zrekrutowało 40 osób z różnym spektrum niepełnosprawności. Są to zarówno osoby już gdzieś pracujące jak i poszukujące zatrudnienia – nieaktywne na rynku pracy. Wszelkie działania realizowane...
Nasz pierwszy mały sukces!

Nasz pierwszy mały sukces!

Dzięki efektywnej współpracy, zespół z Gdańska już jesienią wsparł w znalezieniu zatrudnienia jedną z pierwszych uczestniczek projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”. I tak z początkiem listopada pani...
„… bo trzeba się rozwijać”

„… bo trzeba się rozwijać”

Pan Krzysztof jest młodym mężczyzną w wieku 31 lat. Od ponad 14 lat mieszka w Białymstoku w Domu Pomocy Społecznej. Jest absolwentem Zasadniczej Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 16 w Białymstoku gdzie zdobył zawód kucharza małej gastronomii. Nigdy jednak nie...