Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI
Czas podsumowań okresu 04.2021-03.2022

Czas podsumowań okresu 04.2021-03.2022

W okresie od kwietnia 2021 do marca 2022 roku ze wsparcia w Ostródzkim Centrum DZWONI korzystało 45 osób. 20 osób nieaktywnych zawodowo odbyło indywidualne zajęcia praktyczne. Pracę na otwartym rynku znalazło 8 osób. W naszych doświadczeniach znalazły się utraty...
Wiosenne początki

Wiosenne początki

Po długiej zimie wszystkich cieszy nadejście pierwszych, cieplejszych dni. Budząca się do życia przyroda pozytywnie nastraja i dodaje sił do podejmowania nowych wyzwań. Dla niektórych klientów warszawskiego Centrum DZWONI tegoroczna wiosna w szczególności stanowi czas...
Oś czasu gdańskiego Centrum DZWONI: styczeń – marzec 2022

Oś czasu gdańskiego Centrum DZWONI: styczeń – marzec 2022

Przez ostatni miesiąc wiele naszych rozmów oraz myśli krąży wokół wojny w Ukrainie. Zarówno uczestnicy jak i pracownicy gdańskiego Centrum DZWONI bardzo przeżywają aktualne wydarzenia. Staramy się mieć swój wkład w pomoc – w PSONI Koło w Gdańsku organizowane są...
Małymi krokami w drodze do samodzielnego życia

Małymi krokami w drodze do samodzielnego życia

W życiu osób z niepełnosprawnościami praca ma szczególne znaczenie. Stanowi przede wszystkim źródło dochodu. Pozwala na rozwój, samorealizację i integrację społeczną. Jest szansą na podniesienie poczucia własnej wartości i zmianę sposobu postrzegania osób z...