Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI
Myślę o przyszłości…

Myślę o przyszłości…

W styczniu w Centrum DZWONI w Ostródzie powitaliśmy nową klientkę. Pani Aneta obecnie mieszka z mamą i dobrze sobie radzi pod względem finansowym. Do wizyty u nas skłoniła ją między innymi myśl „co będzie gdy mamy zabraknie”… Klientka przeliczyła swoje możliwości...
Nie samą pracą człowiek żyje

Nie samą pracą człowiek żyje

W końcu udało nam się zrealizować pomysł z zeszłego roku. W minioną niedzielę wybraliśmy się w ramach spotkania grupy wsparcia na mecz Lechii Gdańsk z Lechem Poznań. Część z nas jest kibicami Lechii i na meczach bywa często, dla kilku osób było to jednak nowe, ciekawe...
Czas pandemii nie zwalnia z obowiązków pracowniczych

Czas pandemii nie zwalnia z obowiązków pracowniczych

Mimo wielu zmian związanych z pandemią Covid-19, my nie zwalniamy i aktywnie uczestniczymy w życiu zawodowym. Znacząca większość klientów warszawskiego Centrum DZWONI pracuje, a co za tym idzie, ma swoje obowiązki pracownicze. Jednym z nich jest odbycie szkolenia z...
Luty w Centrum DZWONI w Bytomiu

Luty w Centrum DZWONI w Bytomiu

W lutym zakończyliśmy warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy, będące pierwszym etapem aktywizacji dla nowych uczestników w projekcie. Wspierani przez doradcę zawodowego i psychologa uczestnicy mieli okazję poznać...
Z nowym rokiem, prężnym krokiem

Z nowym rokiem, prężnym krokiem

Pan Marcin został Klientem Centrum DZWONI z początkiem stycznia bieżącego roku. Dotychczasowe jego próby podjęcia pracy kończyły się fiaskiem. Przychodząc do Centrum DZWONI powziął decyzję zdobycia zatrudnienia przy wsparciu trenera pracy. W związku z tym, że...