Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI
Działalność Centrum DZWONI w Białymstoku

Działalność Centrum DZWONI w Białymstoku

Utworzenie Centrum DZWONI w Białymstoku całkowicie zmieniło lokalny system wsparcia osób niepełnosprawnych w procesie aktywizacji zawodowej. Projekty, które dotychczas były realizowane w mieście,  nie były dostępne dla większości klientów zatrudnienia wspomaganego,...