Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI
Pierwszy rok – pierwsze sukcesy!

Pierwszy rok – pierwsze sukcesy!

Szanowni Państwo, Z dniem 31 marca 2016 roku zakończyliśmy pierwszy okres realizacji projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”. W tym czasie 372 osoby z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawnościami były...