Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

logo1

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) od 1 września br. realizuje projekt pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

W ramach projektu PSONI pełni rolę Inkubatora Innowacji Społecznych, którego zadaniem jest wyszukanie potencjalnych innowatorów w obszarze usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami, dotarcie do nich, oraz zachęcenie do udziału w projekcie a także udzielenie im wsparcia merytorycznego i organizacyjno-technicznego.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie 7 innowacyjnych pomysłów na rzecz poprawy skuteczności usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie całego kraju w okresie od 01.09.2016 do 30.05.2018 roku.

W dniu 19.09.2016 r. został ogłoszony konkurs na innowacje społeczne. Nabór wniosków od potencjalnych grantobiorców poprzez otwarty konkurs prowadzony będzie w okresie 19.09.2016-30.11.2016.

Zachęcamy do zapoznania się z Ogłoszeniem konkursu na innowacje społeczne – OGŁOSZENIE

Szczegółowe informacje na temat projektu, procedur udzielania grantów oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie www.innowacje.psoni.org.pl.