Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

iassid psouu1

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

                    oraz

                     Polski Zespół do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną

zapraszają na

XL SYMPOZJUM NAUKOWE

Zatrudnienie wspomagane szansą na lepszą jakość życia – 10 lat doświadczeń Centrum DZWONI

25 listopada 2016 roku, Aula B Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie

Rok 2016 to szczególny rok dla zatrudnienia wspomaganego w strukturze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Minęło 10 lat odkąd rozpoczęliśmy realizację pierwszego projektu „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI”, którego celem było zaadaptowanie metody zatrudnienia wspomaganego w polskich warunkach społeczno-prawno-ekonomicznych.

Praca jest ważnym aspektem życia każdego człowieka. Jest jedną z najważniejszych wartości. Zatrudnienie wspomagane na poziomie indywidualnym, to inwestycja w ludzi. Koncentruje się na indywidulanych możliwościach oraz potrzebach mężczyzn i kobiet z niepełnosprawnością. Strategia wspierania dostosowana jest do indywidualnych potrzeb a osoba z niepełnosprawnością jest podmiotem w całym procesie.

Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną jest szansą na rozwijanie szeroko pojętych kompetencji społecznych oraz postrzegania siebie w kategoriach wykraczających poza niepełnosprawność i wynikających z tego tytułu ograniczeń. Liczne praktyczne przykłady zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną wskazują, że osoby te pod wpływem pracy zmieniają się, dojrzewają, stają się innymi ludźmi. Zaczynają wchodzić w różne role społeczne, stają się coraz bardziej samodzielne, a ich jakość życia znacząco wzrasta.

Sympozjum będzie okazją do zaprezentowania wyników badania poczucia jakości życia wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowanego przez zespół Centrum DZWONI. Ponadto będzie okazją do zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia wspomaganego na poziomie międzynarodowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum,

 

Przewodnicząca Polskiego Zespołu IASSIDD                                                          Prezeska  Zarządu Głównego

prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz                                                                dr Monika Zima-Parjaszewska

 

  1. Program Sympozjum do pobrania TUTAJ
  2. Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

 

     Patronat Honorowy: logo_pl4

         Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu,

             Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych