Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W dniu ósmego listopada 2023 Centrum DZWONI w Zgierzu brało udział w Akademickich Targach Pracy Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie to było integralną częścią konferencji „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia był Uniwersytet Łódzki, Fundacja Łódź Akademicka oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tematem przewodnim wydarzenia było zatrudnienie wspomagane jako skuteczna forma aktywizacji i wyrównywania szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy osób z niepełnosprawnościami.

W debatach brali udział miedzy innymi : p. Paulina Malinowska-Kowalczyk – Doradca Prezydenta RP, p. Paweł Wdówik-Sekretarz Stanu-Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, p. Tomasz Maruszewski-Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, p. Paweł Bollin – Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Podczas targów można było zapoznać się z ofertami pracy dla osób z niepełnosprawnościami, dowiedzieć się jak prawidłowo powinna przebiegać rozmowa kwalifikacyjna, jakie są metody rekrutacji przyszłych pracowników.

Wydarzenie to było okazją dla instytucji, organizacji oraz firm do pozyskania pracowników, wymiany informacji, dialogu oraz nawiązania współpracy.

Podczas konferencji zaproszeni goście mogli posłuchać śpiewu Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod batutą prof. Anny Domańskiej.

Doskonały występ p. Moniki Kuszyńskiej – wokalistki, osoby z niepełnosprawnością na długo pozostanie w pamięci widowni.