Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Ostatnie miesiące były bardzo aktywne dla osób korzystających ze wsparcia bytomskiego Centrum DZWONI. W nowym okresie realizacji projektu ruszyliśmy z rekrutacją Uczestników – osób nieaktywnych zawodowo, które chciałyby podjąć pracę. Jako pierwsi spotkali się z nimi psycholog i doradca zawodowy, którzy przybliżyli im ścieżkę wsparcia proponowaną w Centrum DZWONI oraz pomogli poznać min. swoje mocne i słabe strony oraz zainteresowania i predyspozycje zawodowe. W trakcie warsztatów grupowych z kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy Uczestnicy poznawali siebie lepiej, uczyli się nowych umiejętności takich jak współpraca, nawiązywanie kontaktów czy prezentowanie się pracodawcy oraz poszerzyli swoją wiedzę na temat możliwości podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Po warsztatach grupowych odbyli oni próbki pracy na wybranych stanowiskach pracy, a po tych doświadczeniach wspólnie z pracownikami Centrum zaplanowali działania w celu podjęcia pracy.

Oprócz działań z nowymi Uczestnikami pracownicy Centrum DZWONI udzielają na bieżąco wsparcia sporej już, liczącej ponad 60 osób, grupie pracujących osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wsparcie to dotyczy najczęściej radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy, emocjami, a czasem zakończenia czy zmiany pracy. Takie wsparcie otrzymała w ostatnim czasie Pani Ania, która przez wiele lat pracowała w sklepie, ale w wyniku redukcji etatów utraciła pracę. Było to dla niej trudne doświadczenie, jednak przy wsparciu rodziny i pracowników Centrum DZWONI, a przede wszystkim dzięki  własnej wytrwałości i gotowości do spróbowania swoich sił na innym stanowisku Pani Ania pracuje dziś jako pomoc baristy w jednej ze śląskich kawiarni.

Do grona osób zatrudnionych przy wsparciu Centrum DZWONI dołączył również Pan Dawid – niedawno jeszcze uczeń Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Mysłowicach. Dziś pracuje w restauracji i dba o porządek na sali. To jego pierwsze doświadczenie zawodowe, a za jego powodzenie i przedłużenie umowy o pracę trzymają kciuki rodzina,  koledzy ze szkoły i nauczyciele.

My również gratulujemy wszystkim naszym aktywnym Uczestnikom i trzymamy kciuki.

warsztaty grupowe z umiejętności społecznych i poruszania się po rynku pracyPani Ania jako pomoc baristywarsztaty grupowe z umiejętności społecznych i poruszania się po rynku pracy .