Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Listopad obfitował w wiele działań i ważnych dla nas wydarzeń.

Uczestnicy obu projektów Centrum DZWONI kontynuowali odbywanie próbek pracy oraz praktyk zawodowych. Przed nimi poszukiwanie pracy. W tym procesie wsparł ich Pan Szymon – uczestnik Centrum DZWONI. Pan Szymon na co dzień pracuje w gastronomii, ale jego pasją jest fotografia. W ramach grupy wsparcia na temat przygotowania dokumentów aplikacyjnych wykonał on uczestnikom poszukującym pracy profesjonalne zdjęcia do dokumentów aplikacyjnych.

W listopadzie udało nam się przeprowadzić indywidualne zajęcia praktyczne na wybranych przez uczestników stanowiskach pracy. Praktyki odbyli: Panie Małgorzata i Manuela oraz Panowie Grzegorz, Marcin, Adam, Jacek, Daniel i Krzysztof. Dla czterech osób zakończyły się one podjęciem zatrudnienia w miejscu, w którym odbywały indywidualne zajęcia praktyczne. Dodatkowo Pani Aleksandra oraz Pan Dawid podjęli nowe prace.

W listopadzie miały też miejsce ważne dla naszego Stowarzyszenia i społeczności wydarzenia. Podczas Sympozjum Naukowego organizowanego przez Polski Zespół do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością oraz przez PSONI pod nazwą „W drodze do skutecznego wspierania w niezależnym życiu – dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną” wystąpił uczestnik Centrum DZWONI – Pan Łukasz.  Wspólnie z dr hab. Beatą Cytowską oraz dr Moniką Zakrzewską wziął on udział w panelu „Jestem Pracownikiem/Pracowniczką”, którego prowadzącą była Marzena Bałtowska-Jucha. Był to ważny głos w poruszanej podczas Sympozjum kwestii niezależnego życia osób z niepełnosprawnością.

W listopadzie w Bytomiu odbyła się uroczysta gala 30-lecia bytomskiego Koła PSONI. Był to wieczór pełen wzruszeń, wspomnień, ale też docenienia, ile udało się w tym czasie zrobić w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością. Doceniono także osoby i instytucje, które wspierają działania bytomskiego Koła na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym bytomskie Centrum DZWONI.