Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W ramach październikowych warsztatów grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym, uczestnicy Centrum DZWONI w Jarosławiu zapoznali się z tematem „Asertywność w rozmowie, w pracy i na co dzień”. Podczas warsztatów dowiedzieli się jak asertywnie, czyli umiejętnie wyrażać własne zdania, uczucia, postawy w sposób otwarty, ale w granicach nienaruszających praw, ani psychicznego terytorium innych osób, a także własnego. Dowiedzieli się również, że bycie asertywnym to także umiejętność przyjmowania i wyrażania krytyki, pochwał i innych opinii, oraz umiejętne reagowanie w sposób nieuległy, czyli odmawianie.

Jedną z ważniejszych informacji była ta, że asertywność jest umiejętnością nabytą, co oznacza to, że nikt nie rodzi się asertywny. Własną asertywność można aktywnie rozwijać korzystając z pomocy psychologa, doradcy zawodowego czy terapeuty podczas różnego rodzaju szkoleń tzw. treningów asertywności.

Na zakończenie warsztatów Uczestnicy Centrum DZWONI w Jarosławiu podczas takiego treningu asertywności uczyli się rozpoznawać w przykładowych scenkach postawę agresywną i uległą, a także zastępować ją właściwą postawą asertywną, co okazało się nie tak łatwą sprawą. To, co udało się wszystkim zauważyć to fakt, że osoba asertywna jest osobą, która potrafi współpracować, ma świadomość własnych mocnych i słabszych stron, potrafi pozwolić sobie na popełnianie błędów i nie traktuje ich, jako porażki, ale wyciąga wnioski do dalszej pracy nad sobą!

 IMG_4506IMG_4498 IMG_4495 IMG_4497 IMG_4490 IMG_4488