Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

 

Z radością informujemy, że od 1 kwietnia 2023 roku kolejne Uczestniczki i Uczestnicy działań w Centrach DZWONI mogą skorzystać z oferty wsparcia w ramach 2 edycji projektu: „BAZA: Bezpieczni – Aktywni – Zdrowi – Ambitni II”.

84 osoby z niepełnosprawnościami, które na co dzień korzystają z usług Centrów DZWONI w zakresie aktywizacji zawodowej będą mogły zwiększyć poziom swojej samodzielności i niezależności poprzez podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z urządzeń i technologii cyfrowych, dbania o własne zdrowie, zarządzania finansami i czasem wolnym.

 Jakie działania oferujemy?

  • Moduł 1 – Rozwój kompetencji cyfrowych – warsztaty teoretyczne (40 godzin)
  • Moduł 2 – Dbanie o siebie (zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna), w tym:

– Warsztaty z zakresu dietetyki (teoretyczne) (10 godzin)

– Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania (praktyczne) (20 godzin)

– Warsztaty z zakresu dbania o kondycję (praktyczne) (10 godzin)

  • Moduł 3 – Niezależność finansowa (zarządzanie własnymi finansami) (20 godzin)
  • Moduł 4 – Rozwijanie zainteresowań (zarządzanie czasem wolnym, animacja działań społecznych) (30 godzin)

 Wsparcie udzielane w projekcie będzie wynikało z Indywidualnych Planów Działań tworzonych dla każdego uczestnika i uczestniczki.

Każda osoba będzie mogła skorzystać z indywidualnego poradnictwa i konsultacji, aby utrwalać nabywane umiejętności w sposób dla siebie przystępny.

Uczestnicy i Uczestnicy sprawdzą również swoją wiedzę i kompetencje we wstępnych i końcowych indywidualnych badaniach z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych a także w internetowych testach wiedzy przeprowadzonych po zakończeniu uczestnictwa w każdym z 3 modułów.

Termin realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

Projekt jest realizowany na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs „Działamy razem” nr 1/2022) i współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu: 645 560,00 zł

Dofinansowanie Funduszu: 635 760,00 zł