Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to uczelnia, która kształci przyszłych lekarzy i specjalistów z dziedzin około medycznych, a także prowadzi badania naukowe, świadczy usługi badawcze, dysponuje specjalistyczną aparaturą, zasobami informacyjnymi i nowoczesną infrastrukturą. Uniwersytet Medyczny w Łodzi to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce mających wkład w rozwój innowacji w ochronie zdrowia i kreowaniu rozwiązań na rzecz opieki zdrowotnej.                                                                                                                        

Z początkiem października dzięki wsparciu wszystkich specjalistów Centrum Dzwoni w Zgierzu do grona pracowników pracujących na tej prestiżowej uczelni dołączył Pan Sylwester, który podpisał umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pracownika utrzymania czystości. Do zadań Pana Sylwestra należy utrzymywanie na bieżąco w należytym porządku i ładzie przydzielonych do sprzątania powierzchni (korytarzy, klatek schodowych, laboratoriów, sali dydaktycznych). Codzienne mycie podłóg metodą maszynową, odkurzanie, wycieranie kurzy, wyrzucanie śmieci to czynności wymagające od Pana Sylwestra dużej rzetelności, dokładności i wysokiej motywacji do pracy.                          

Nasz beneficjent jest w pełni zaangażowany w wykonywanie powierzanych obowiązków gdyż uważa, że „Bez pracy nie ma kołaczy”. Praca i wytrwałość w działaniu prowadzą człowieka do osiągnięcia sukcesu, spełnienia swoich marzeń i nie ma możliwości aby bez podjętego wysiłku nam się to udało. A my wierzymy, że przy wsparciu trenera pracy Pan Sylwester utrzyma wysoki poziom motywacji, a także będzie czerpać zadowolenie z wykonywanej pracy. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!