Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Powolne znoszenie restrykcji związanych z pandemią COVID-19 i przechodzenie do „nowej normalności” skłania wielu pracowników do powrotu na zajmowane stanowiska pracy. W podobnej sytuacji znalazł się Pan Łukasz, który po 3 miesięcznej przewie wrócił do pracy. Pan Łukasz dba o czystość terenu zewnętrznego na obiekcie Infosys w Łodzi.

Powrót na zajmowane stanowisko oznaczało konieczność wprowadzenia nowych procedur i praktyk bezpieczeństwa, a także zmianę organizacji i sposobu pracy. W tej nowej, trudnej sytuacji Pan Łukasz z jednej strony był bardzo zadowolony, że nareszcie może wrócić do pracy, a z drugiej strony długotrwała izolacja, poczucie zagrożenia oraz wprowadzone zmiany organizacyjne spowodowały duży stres, który odbijał się na jego kondycji psychicznej. W procesie bezpiecznego powrotu do pracy i zaklimatyzowania się w nowych warunkach potrzebne było zapewnienie wzmożonego wsparcia ze strony trenera pracy.

Pan Łukasz bardzo lubi swoją pracę, która do tej pory stanowiła sens jego życia dlatego trzymamy kciuki i wierzymy w to, że przy odpowiednim wsparciu specjalistów zgierskiego Centrum DZWONI odnajdzie się w nowej rzeczywistości i będzie dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków, a co za tym idzie utrzyma zatrudnienie.