Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Pan Krzysztof jest młodym mężczyzną w wieku 31 lat. Od ponad 14 lat mieszka w Białymstoku w Domu Pomocy Społecznej. Jest absolwentem Zasadniczej Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 16 w Białymstoku gdzie zdobył zawód kucharza małej gastronomii. Nigdy jednak nie pracował w wyuczonym zawodzie. Po kilkuletnim okresie pozostawania bez pracy Pan Krzysztof przy wsparciu pracowników Domu Pomocy Społecznej podjął zatrudnienie w firmie GORT (fabryka maszyn gastronomicznych, praca jako pomoc produkcji). Po ponad 4 latach firma dokonała redukcji etatów i Pan Krzysztof pracę utracił. Próbował samodzielnie znaleźć zatrudnienie, jednakże bezskutecznie.

Do projektu zgłosił się za poradą kadry DPS- u, która po przedstawieniu programu przez trenerów pracy uznała, iż jest to doskonałe rozwiązanie dla Pana Krzysztofa.

Pan Krzysztof jest osobą o której mówi się, że „zaraża dobrym humorem innych”. Jest zawsze uśmiechnięty, pomocny i zainteresowany drugą osobą. Często podkreśla, że dla niego ważne jest „pomaganie słabszym kolegom”. Dwa miesiące od rozpoczęcia projektu Pan Krzysztof jest już po próbkach pracy na stanowisku pomoc kuchenna i pomoc magazyniera. Jako miejsce praktyk zawodowych wybrał stanowisko jako pomoc magazyniera w firmie Gaja (producent bielizny damskiej). Podczas praktyk widać jak na dłoni atuty Pana Krzysztofa – jego siłę fizyczną (przenoszenie ciężkich bel materiału nie stanowi dla niego żadnego kłopotu) i predyspozycje do obsługi maszyn i kontroli jakości. Pan Krzysztof ma za zadanie nastawienie maszyny, która przewija belkę materiału i rejestrowanie braków, które mogą wystąpić. Jest to praca, która wymaga więc dokładności i skupienia uwagi. Ale najważniejsza jest postawa Pana Krzysztofa – on wyraziłby to słowami „trzeba dobrze pracować”, „trzeba po sobie sprzątać”. Lata doświadczenia zawodowego sprawiły, że Pan Krzysztof postrzega siebie jako osobę, która za wykonaną dobrze wykonaną pracę dostaje pieniądze. Która po stracie pracy, chce szybko znaleźć inną. Dzięki odpowiedniemu wsparciu i stworzonym możliwościom Pan Krzysztof nie zatrzymuje się w miejscu tylko podejmuje nowe wyzwania. Dlaczego? Tu znów cytat z wypowiedzi Pana z wypowiedzi Pana Krzysztofa – „bo trzeba się rozwijać”.