Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Ostatni okres przyniósł ze sobą wiele zmian zarówno w pracy naszego Zespołu, jak również w życiu osób, które wspieramy. Wprowadzone obostrzenia i dynamicznie zmieniająca się sytuacja sprawiły, że musieliśmy znaleźć rozwiązanie na to, aby zachować ciągłość wsparcia i żeby Beneficjenci w jak najmniejszym stopniu odczuli zaistniałą sytuację. W naszej pracy najważniejsza jest interakcja z drugim człowiekiem, bo dzięki niej budujemy zaufanie i inne relacje niezbędne do jego poznania. Dzięki Facebook i Messenger możemy być cały czas w kontakcie z naszymi osobami i udzielać realnego wsparcia.

Stworzyliśmy odpowiedni regulamin, który pozwala nam bez większych trudności prowadzić zajęcia on-line.

Wprowadziliśmy zajęcia tematyczne on-line, w czasie których w siedmioosobowych grupach poruszamy konkretne wcześniej ustalone tematy („Moje zainteresowania”, „Moje mocne strony”, „Autoprezentacja”, „Odpowiedzialny pracownik”).

Wcześniej przygotowane materiały i ustalony schemat prowadzenia zajęć umożliwia maksymalne włączenie uczestników i uruchomienie ich pokładów pomysłowości i wiedzy na dany temat. Praca w dobie koronawirusa to także pomoc Beneficjentom w rozwiązywaniu trudności pojawiających się w trakcie zachodzących w ostatnim czasie zmian. Zawieszenie połączeń autobusowych lub ich ograniczenie spowodowało, że na nowo potrzebna była analiza możliwości dojazdów, a jeśli takich osoby niestety nie miały, ustalenie z Pracodawcą konkretnych kroków działania. Wprowadzenie nakazu noszenia maseczek oraz innych środków bezpieczeństwa wymagało przegadania z Beneficjentami tematu i zorientowania się czy takie środki posiadają. Niektórzy zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej przez trenerów pracy. Pojawiają się również sytuacje, w których kontakt bezpośredni jest niezbędny, wówczas z zachowaniem należytej ostrożności i stosując się do ogólnie przyjętych wymogów wspieramy Beneficjentów w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w życiu zawodowym i prywatnym. Jesteśmy także do dyspozycji pracodawców. Niezależnie jaką formę przyjmuje nasze wsparcie najważniejsza jest bliskość z osobami, które wspieramy, bo przecież sensem naszej pracy jest bycie dla siebie. Koronawirus minie, ale nasze pozytywne relacje pozostaną.