Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Na zaproszenie przedstawicielki Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pani Klaudii Majewskiej, reprezentanci zespołu Centrum DZWONI w Warszawie – Ewa i Leszek, przeprowadzili 3-godzinne zajęcia dotyczące zatrudnienia wspomaganego, a w szczególności roli trenera pracy na etapie wspierania w miejscu pracy i poza nim. Uczestnikami spotkania były studentki drugiego roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna, o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

Okazało się, że tematyka zatrudnienia wspomaganego jest bliska odbiorczyniom nie tylko teoretycznie. Jedna z pań jako przedstawiciel swojego pracodawcy jest w trakcie nawiązywania współpracy ze szkołą przysposabiającą do pracy, która ma zaowocować podjęciem przez uczniów praktyk wspomaganych. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za sukces przyszłej współpracy ze szkołą.

Dziękujemy za zaproszenie i zaangażowanie w czasie spotkania.