Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 1 lipca 2023 r. realizuje projekt „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną –Centrum DZWONI V”

Projekt będzie realizowany w okresie 01.07.2023 r. – 31.03.2026 r.
W tym okresie ze wsparcia w zakresie zatrudnienia wspomaganego skorzysta 620 osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest realizowany na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs „Działamy razem” nr 1/2022) i współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Całkowita wartość projektu 13.038.319,00 zł

Dofinansowanie Funduszu   11.734.487,10 zł

Działania z zakresu aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego prowadzone są w 6 województwach.

Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z pracownikami Centrum DZWONI w Warszawie, Bytomiu, Zgierzu, Jarosławiu wraz z Filią w Rzeszowie, Gdańsku i Ostródzie.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dane kontaktowe do Centrów DZWONI znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.centrumdzwoni.pl

Zapraszamy!