Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W okresie od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r. wsparciem Centrum DZWONI w Bytomiu objętych zostało ponad 80 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spośród osób nieaktywnych zawodowo 12 podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Łącznie 22 osoby odbyły Indywidualne Zajęcia Praktyczne na wybranych przez siebie stanowiskach pracy. Wśród naszych doświadczeń z minionego roku są także utraty zatrudnienia lub zmiany miejsca pracy. W ubiegłym roku nawiązaliśmy ścisłą współpracę z nowymi pracodawcami i staramy się tę współpracę poszerzać o nowe podmioty z różnych sektorów. W tej chwili współdziałamy z ok. 40-stoma firmami i instytucjami z obszaru Górnego Śląska i Zagłębia, które zatrudniają OzNI w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego.

Rok 2016 w historii Centrum DZWONI, w tym również Centrum bytomskiego, był czasem nie tylko intensywnej pracy, lecz także czasem świętowania 10-lecia działalności.  W grudniu 2016, w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark, odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono statuetki „Jaskółki” dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Był to czas wzruszeń, podziękowań i wspomnień,  nie zabrakło też płonącego, jubileuszowego tortu. Ponadto, zorganizowany został wernisaż zdjęć przedstawiający OzNI w ich codziennym życiu. Zdjęcia wykonane zostały przez Panią Annę Wiech-Cygan.

Jako Centrum DZWONI w Bytomiu prowadzimy nie tylko działania związane z aktywizacją zawodową OzNI, ale także społeczną integracją. W sierpniu 2016 roku odbyła się coroczna impreza sportowa pn. ISKRY połączona z wakacyjnym piknikiem. Zorganizowane zostały również wyjścia  do kina, na kręgle oraz do Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Przed nami kolejny rok działań, nowe wyzwania i mamy nadzieję wiele sukcesów naszych Uczestników.

Pracownicy Centrum DZWONI w Bytomiu

Fotografie: Anna Wiech-Cygan