Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

6 grudnia  Fundacja Grupy PKP zorganizowała wydarzenie kończące pierwszy etap kampanii społecznej WidzialniPełnosprawni.pl. Cele kampanii to przełamywanie stereotypów, przekonanie pracodawców o tym, że warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością i pokazanie, że zatrudnienie ich ma wymierne korzyści.

W Hali Głównej warszawskiego Dworca Centralnego ulokowane zostały stoiska organizacji pozarządowych – Integracja, Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz biura pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością – Capitalwork.

W ramach wydarzenia trenerzy pracy z Centrum Dzwoni w Warszawie, reprezentujący PSONI, mieli okazję podzielić się z odwiedzającymi swoimi doświadczeniami w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.