Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Dużym sukcesem zakończyliśmy realizację kolejnego projektu  „Centrum Doradztwa Zawodowego i  Wspierania  Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie  – CENTRUM DZWONI III”. Ze wsparcia oferowanego przez Centrum DZWONI w Zgierzu skorzystało 79 osób z niepełnosprawnością. Ze wsparcia w utrzymaniu zatrudnienia skorzystało 36 osób, natomiast 26 osób spełniło swoje marzenie o podpisaniu pierwszej w życiu umowy o pracę.

Naszym sukcesem był sukces każdej osoby z niepełnosprawnością, która w wyniku otrzymanego przez nas wsparcia otrzymała szanse na zdobycie zatrudnienia, samodzielność ekonomiczną i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Podsumowując nasze działania trzeba podkreślić, że wiele się działo podczas realizacji tego projektu. Był to czas niezwykle pracowity dla naszego zespołu. Każdego dnia współpracowaliśmy z naszymi klientami i utrzymywaliśmy stały kontakt z pracodawcami. Na bieżąco rozwiązywaliśmy pojawiające się problemy. Wspieraliśmy na wielu płaszczyznach zarówno tych prywatnych jak i zawodowych.

Nasze działania promuje miasto Zgierz. We wrześniu 2018 ukazał się artykuł o działaniach naszego Centrum ,,Samodzielni i skuteczni ” na łamach zgierskiego miesięcznika społeczno-kulturalnego ,,Zgierz moja przestrzeń”. Zatrudnienie wspomagane jako forma aktywizacji osób z niepełnosprawnością potrzebuje promocji dlatego przez ostatnie trzy lata organizowaliśmy i aktywnie uczestniczyliśmy w spotkaniach promocyjnych w szkołach specjalnych, przysposabiających do pracy, targach pracy, Dniach Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Lodołamaczach i wielu innych.

Razem z całym zespołem Centrum DZWONI docenialiśmy i wybieraliśmy spośród wszystkich pracujących beneficjentów ,,Pracownika miesiąca” Podkreślając rangę tego wydarzenia wręczaliśmy pamiątkowe dyplomy dla najlepszych pracowników.

W ramach spotkań grupowych osób pracujących chodziliśmy na pizzę, do kina, a także spotykaliśmy się w siedzibie naszego Centrum. Spotkania te były okazja do rozmowy, miłego spędzenia czasu wolnego, a także czasem bliższego poznania się i wsparcia w problemach życia codziennego. Organizowaliśmy spotkania świąteczne, jak również włączaliśmy się w akcje wykonania tradycyjnych papierowych kartek świątecznych. Był to dla nas wyjątkowy czas składania sobie życzeń i okazja do podsumowania efektów naszej współpracy.

Życzymy sobie i Wszystkim, korzystającym z naszego wsparcia kolejnych lat owocnej współpracy i realizacji celów zawodowych. Czekamy na nowe wyzwania i wierzymy, że nasze doświadczenie i chęć wspierania osób niepełnosprawnych zmienią ich sytuację na otwartym rynku pracy.