Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Pod koniec stycznia na prośbę nauczycieli i rodziców z Zespołu Szkół Specjalnych NR 2 w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne w formie zdalnej na platformie Teams dotyczące ia wspomaganego.

W spotkaniu uczestniczyli rodzice utwierdzeni w przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mając ogromne trudności z samodzielnym znalezieniem pracy mają szansę na podjęcie zatrudnienia tylko w zakładach pracy chronionej.

Pracownicy naszego Centrum prowadząc spotkanie próbowali przybliżyć działalność Centrum DZWONI, która realizuje i propaguje model zatrudnienia wspomaganego polegający na ciągłym, indywidualnym wsparciu trenera pracy. Mówiliśmy o tym, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną przy odpowiednim wsparciu mogą pracować na otwartym rynku pracy i być tak samo wydajnymi pracownikami, traktowanymi na równi z pracownikami zdrowymi.

Przekonywaliśmy, że osoby z tym rodzajem niepełnosprawności pracują tak samo dobrze jak osoby sprawne, potrzebują tylko więcej czasu aby opanować wykonywanie czynności na danym stanowisku.

Tematyka spotkania cieszyła się dużym zainteresowaniem zgromadzonych rodziców, którzy byli aktywnymi uczestnikami, zadawali szereg pytań związanych z rolą trenera pracy i całego zespołu Centrum DZWONI.

Podsumowując spotkanie zaprosiliśmy wszystkie osoby, które chcą podjąć zatrudnienie do współpracy w kolejnym okresie finansowania naszego projektu.

Dziękujemy za zaproszenie i obecność na platformie wszystkim zainteresowanym naszymi działaniami.