Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Pandemia koronawirusa i wprowadzone w związku z tym obostrzenia zmieniły rzeczywistość w zakresie wykonywania naszej pracy. Jedną z podstawowych zmian jest wprowadzenie pracy zdalnej.

Nasi beneficjenci w większości nie mają dostępu do komputera, a jeśli nawet mają to nie potrafią komunikować się za pomocą komunikatorów takich jak Skype, Messenger, WhatsApp czy Twitter. Prowadzimy więc głównie rozmowy telefonicznie. Pomagamy im w ten sposób radzić sobie z emocjami, stresem i rosnącym napięciem w tej nowej trudnej sytuacji. Chcemy aby mieli poczucie, że nie są sami i zawsze mogą liczyć na Nasze wsparcie. Mamy świadomość jak ważna jest prawidłowa komunikacja podczas nawiązywania
i utrzymywania kontaktów z osobami z niepełnosprawnościami dlatego staramy się dopasować przepływ informacji do ich potrzeb aby zagwarantować im czytelny i zrozumiały przekaz.

W bezpośrednim kontakcie pozostajemy głównie z  pracownikami pracującymi na terenach zewnętrznych, gdzie przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności jest to możliwe.

Wszystkie osoby pozostające w zatrudnieniu otrzymują wsparcie specjalistów merytorycznych. W tym trudnym dla nas czasie ważne jest aby pracownicy z niepełnosprawnością nie utracili zatrudnienia. Pracodawcy, którzy z nami współpracują wykazują duże zrozumienie i deklarują chęć dalszego ich zatrudniania.