Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

W marcu 2017 roku kończy się kolejny okres wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie zatrudnienia wspomaganego. Był to dla nas pracowity rok, obfitujący w wiele wydarzeń. Od kwietnia 2016 roku, w procesie rekrutacji wyłoniliśmy (20 osób), dwie grupy osób nieaktywnych zawodowo, które uczestniczyły we wszystkich działaniach projektowych. Udało nam się znaleźć zatrudnienie dla siedmiu z nich, sześciu uczestników obecnie pracuje. Ponadto zrekrutowaliśmy i objęliśmy wsparciem blisko czterdzieści osób aktywnych zawodowo, zatrudnionych na otwartym rynku pracy. Dzięki działaniom projektowym, wsparciu przez specjalistów w procesie zatrudnienia wspomaganego, zauważamy pozytywne zmiany w funkcjonowaniu zawodowym, jak i społecznym naszych klientów. Stali się bardziej otwarci, komunikatywni i zmotywowani do dalszych działań związanych z aktywizacją zawodową i społeczną.

Oprócz bezpośredniej pracy z klientem braliśmy udział w wielu wydarzeniach – Spotkania w Szkołach, Targi Pracy, Pikniki, Festyny – promując ideę zatrudnienia wspomaganego.

Rok 2016 to również rok jubileuszowy dla Centrum DZWONI. Obchodziliśmy dziesięciolecie działalności. Centrum DZWONI w Zgierzu było współorganizatorem konferencji poświęconej podsumowaniu dziesięciu lat działań aktywizujących zawodowo osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wśród zaproszonych gości były osoby, które są klientami Centrum DZWONI od początku jego istnienia. Osoby, które są zatrudnione na otwartym rynku pracy od około ośmiu lat. Mieliśmy możliwość wysłuchania ich historii, zmian jakie nastąpiły w ich życiu dzięki pracy.

Przed nami kolejny rok pracy, pełen nowych wyzwań i działań, które mogą poprawić funkcjonowanie innym, potrzebującym wsparcia w aktywizacji zawodowej. Dlatego też, „dzwonimy” dalej i pamiętamy, że „chcieć to móc”.

Pracownicy Centrum DZWONI w Zgierzu