Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Za nami pierwsze dni nowego projektu, intensywny czas w którym gros naszej energii poświęcamy na rekrutację uczestników, aby jak najszybciej rozpocząć działania przybliżające ich do podjęcia zatrudnienia. Jednocześnie to czas w którym zerkamy za siebie, aby podsumować ostatnie trzy lata naszej działalności.

W trakcie ostatniego projektu, czyli od kwietnia 2018r. objęliśmy wsparciem łącznie 122 osoby z czego 56 dołączyło do nas jako osoby nieaktywne zawodowo.

Oprócz szeregu działań mających na celu aktywizację zawodową naszych klientów oraz wsparcie ich w utrzymaniu zatrudnienia, staraliśmy się nie zapomnieć również o ich czasie wolnym. Dlatego w drugiej połowie 2019r. rozpoczęliśmy projekt animacji czasu wolnego dla naszych klientów, połączony również z warsztatami kulinarnymi oraz ekonomicznymi.
Odwiedziliśmy m.in. Muzeum Narodowe, Narodową Galerię Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, Manufakturę Czekolady, uczestnicy warsztatów obejrzeli również kilka filmów na dużym ekranie, oraz zagrali w kręgle.
Dzięki warsztatom kulinarnym urozmaicili swoje menu kilkoma nowymi potrawami.
Organizowaliśmy również spotkania okolicznościowe np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy.

Początek 2020r. był dla wszystkich czasem niepewności co do dalszej przyszłości, ale też czasem który wymusił pewne zmiany w naszym codziennym funkcjonowaniu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najszybciej wypracować metody bezpiecznego powrotu do pracy, a co najważniejsze, wesprzeć naszych klientów w odnalezieniu się w tym nowym i trudnym okresie.
Zaopatrzyliśmy nasze biuro w niezbędne środki higieny osobistej, opracowaliśmy szereg zasady, aby zarówno pracownicy Centrum DZWONI jak i klienci mogli w bezpiecznej atmosferze realizować stawiane przed sobą cele.
Część spotkań przeniosło się do przestrzeni wirtualnej- staraliśmy się podnieść kompetencje cyfrowe naszych klientów, aby mogli oni sprawnie korzystać ze spotkań indywidualnych oraz grup wparcia prowadzonych przez wideo-czat (które cieszą się dużą popularnością).
Z czasem uruchomiliśmy na nowo również grupy wsparcia w trybie stacjonarnym- jednak z mocno okrojoną liczbą uczestników, zachowując wszelkie dostępne środki ostrożności.

W tym skomplikowanym czasie wspieraliśmy naszych klientów w realizacji swoich celów zawodowych i życiowych, motywowaliśmy do podejmowania wysiłków i staraliśmy się być dla nich podporą kiedy nie wszystko szło tak jak powinno. Nawiązaliśmy również współpracę z wieloma nowymi firmami o czym pisaliśmy w poprzednich wpisach oraz na FB.

Dziękujemy za ostatnie trzy lata wszystkim naszym beneficjentom, pracodawcom oraz wszystkim zaangażowanym w cel naszego dziania- aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną!
Trzymajcie za nas kciuki przez kolejne trzy lata 😊